Інша інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Кодекс корпоративного управління

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на Річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (код ЄДРПОУ 03359658)

Підсумки голосування

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26 квітня 2018 року

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  26 квітня 2018 року

25-04-2018

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (абз. сьомого ч. 4 ст. 35), ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» повідомляє, що станом на 20 квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів  ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»):

  • загальна кількість акцій ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» складає 212119400 штук простих іменних акцій;
  • загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» складає 212016734 штук простих іменних акцій.

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 20 квітня 2018 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та  отриманого  ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 25 квітня 2018 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (Річних).

Повідомлення 23.03.2018_ПрАТ АГРОФІРМА ТРОЯНДА_ВЕБ САЙТ

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента03359658_11.12.2017

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

03359658_16.11.2017

«Про зміну депозитарної установи»

«Про зміну депозитарної установи»

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (код ЄДРПОУ 03359658) повідомляє Вас про обрання Наглядовою Радою ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» нової депозитарної установи із зазначенням її реквізитів (повне найменування — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-М», код ЄДРПОУ 23508273, місцезнаходження 04119 м.Київ вулиця Дегтярівська, будинок 21 літера А, телефони контактної особи – (044) 364 32 08, контактна особа – Директор ТОВ «ІНВЕСТ-М» Дух Володимир Степанович).

Встановлена Наглядовою Радою ПрАТ «АГРОФІРМА ТРОЯНДА» дата припинення дії договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів №Е-2/2010 від 25.06.10р. з попередньою депозитарною установою – ТОВ «ПЕРШИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ АЛЬЯНС» 29 вересня 2017 року.

З повагою,

Директор Обрізків Р.Л.

Листи_акціон_розміщ на сайті ТР

Скасування реєстрації випуску облігацій ПрАТ «Агрофірма «Троянда» cepiї А

Скасування реєстрації випуску облігацій ПрАТ «Агрофірма «Троянда» cepiї А

Распоряжение