Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Особлива інформація емітента

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на Річних загальних зборах акціонерів 23.04.2019 року ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2019 року

Річна інформація емітента за 2018 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

03359658_25.07.2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

03359658_11.06.2018