Повідомлення про особливу інформацію

Повідомлення про виникнення особливої інформації(прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на річних загальних зборах акціонерів 19.04.2021 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 квітня 2021 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (Річних).

Річна інформація емітента за 2020 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації(значні правочини)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 27.10.2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 27 жовтня 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»