Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Особлива інформація емітента

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на Річних загальних зборах акціонерів 23.04.2019 року ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 квітня 2019 року

Річна інформація емітента за 2018 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації