Повідомлення про виникнення особливої інформації(Голова НР)

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на позачергових загальних зборах акціонерів 08.10.2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах 08 жовтня 2020 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації(значні правочини)

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації