Кодекс корпоративного управління

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на Річних загальних зборах акціонерів 26.04.2018 року ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (код ЄДРПОУ 03359658)

Підсумки голосування

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»
 2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
 3. Місцезнаходження: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А
 4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
 5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Федоришиної Людмили Микитівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000001%. Строк, протягом якого перебувала на посаді, — з 01.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Погрібного Валерія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,0%. Строк, протягом якого перебував на посаді, — з 01.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Мадана Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000036%. Строк, протягом якого перебував на посаді, — з 01.05.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акіонера Товариства Федоришину Людмилу Микитівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000001%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, —  головний бухгалтер, пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Товариства представника акціонера -ТОВ «ІНТЕР ІНВЕСТ»  Погрібного Валерія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,0%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, — генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради акціонера Товариства Одерій Олену Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000001%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, — бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Харлапіна Дмитра Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000004%. Строк, протягом якого перебував на посаді, — з 18.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Міщенка Юрія Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000047%. Строк, протягом якого перебував на посаді, — з 18.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії Шинкарчук Наталі Василівни (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000001%. Строк, протягом якого перебувала на посаді, — з 18.06.2015 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Харлапіна Дмитра Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000004%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, — директор, брокер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Міщенко Юрія Петровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000047%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, — озеленювач. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду члена Ревізійної комісії Товариства Шинкарчук Наталю Василівну(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 (Протокол № 26/04/18). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000001%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, — головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Членами Наглядової ради 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду Голови Наглядової ради Товариства Федоришину Людмилу Микитівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення Наглядової ради від 26.04.2018. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000001%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, — головний бухгалтер, пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Членами Ревізійної комісії 26.04.2018 р. прийнято рішення обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства Харлапіна Дмитра Євгеновича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Підстава такого рішення — рішення Ревізійної комісії від 26.04.2018. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі — 0,000004%. Строк, на який обрано, — на три роки. Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п’ятих років, — директор, брокер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Директор Обрiзкiв Р. Л.          27.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФIРМА «ТРОЯНДА»
 2. Код за ЄДРПОУ: 03359658
 3. Місцезнаходження: 04123 м. Київ, вул. Осиповського, 1-А
 4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 430-14-30, +380 (44) 430-14-30
 5. Електронна поштова адреса: evgen@troianda.com.ua
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://www.troianda.com.ua/
 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

Річними загальними зборами акціонерів 26.04.2018 р. прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством  грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін.

Гранична сукупна вартість таких правочинів — 2000000,00 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності — 310550 тис. грн..

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) — 644%

Загальна кількість голосуючих акцій — 212119400, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах — 212014157, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» — 212014157 та «проти»  — 0 прийняття рішення.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Директор Обрiзкiв Р. Л. 27.04.2018

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 26 квітня 2018 року

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  26 квітня 2018 року

25-04-2018

На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (абз. сьомого ч. 4 ст. 35), ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» повідомляє, що станом на 20 квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів  ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»):

 • загальна кількість акцій ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» складає 212119400 штук простих іменних акцій;
 • загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» складає 212016734 штук простих іменних акцій.

ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Зазначену інформацію складено на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства станом на 20 квітня 2018 року, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» та  отриманого  ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» 25 квітня 2018 року.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (Річних).

Повідомлення 23.03.2018_ПрАТ АГРОФІРМА ТРОЯНДА_ВЕБ САЙТ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

03359658_2017

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента03359658_11.12.2017

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

03359658_16.11.2017

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 року