Інша інформація

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ на Річних загальних зборах акціонерів 21.04.2020 року ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 квітня 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (Річних).

Річна інформація емітента за 2019 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації